ND spjæld klarer det - selv når driftsforholdene er extremt vanskelige !

Bording Bellows AS markedsfører en unik serie af komplette spjæld til indbygning i cirkulære eller rektangulære kanalsystemer. Funktionen kan enten være at regulere, afspærre for, eller retningsændre flowet af det gennemstrømmende medie, luft, røggas eller andet. Ud over anvendelse til gasformige medier kan ND spjæld indbygges som afspærring i siloer og kanalsystemmer for forskellige medier i pulverform, aske, granulat, sand, cement eller andre materialer.


  Type NDV
Vridspjæld, cirkulært eller rektangulært med spjældbladet udformet som en vingeprofil, hvori spjældakslen er monteret. Spjældbladet er monteret i en kraftig og stabil U-profilstålkarm. Spjældakslen kan, afhængig af driftsforholdene, være lejret i sfæriske servicefri lejer eller i kombineret leje og justerbar akseltætning.

  Type NDJ
Vridspjæld, cirkulært eller rektangulært, med flere blade. I nogen størrelser udformet som en vingeprofil, hvori spjældakslen er monteret. Spjældbladene er monteret i en kraftig og stabil U-profilstålkarm. Spjældakslen er lejret i kombineret leje og justerbar akseltætning. Samtlige aksler har forbindelse til en fælles manøvrearm, der sikrer synkron position af alle spjældbladene.

  Type NDS
Skydespjæld, cirkulært eller rektangulært, med spjældbladet monteret i en kraftig og stabil stålkarm. Anvendes hovedsagelig til faste materiale.
  Type NDV-D
Dobbelt vridspjæld, bestående af 2 stk. type NDV, bygget på hver sin side af et spærluftkammer, der har til formål at sikre tæthed i lukket stilling. Kamret tilføres luft med et tryk højere end medietrykket, der forekommer på den anden side af spjældene, når disse er i lukket position.
  Type NDF
Fordelingsspjæld, 2- vejs kvadratisk eller rektangulært. I det kraftige, svejste spjældhus med 1 tilgangs- og 2 afgangsflanger er spjældbladet, monteret. Spjældakslen er normalt lejret i sfæriske servicefri lejer og forsynet med separate akseltætninger. Gennemstrømningen kan helt afskæres eller reduceres i en af afgangene.
  Generelt
Tæthed
Spjældenes tæthed er afhængig af det anvendte tætningsmateriale. Alt afhængig af tætningsmaterialet og typen af spjæld, er tætningsgraden mellem 96 - 100%, regnet som funktionen af forholdet mellem karmareal og spjældareal.

Materialer
Samtlige spjældtyper kan leveres i flg. materialer:
- Kulstofstål
- Varmebestandigt stål
- Rustfast stål
- Syrebestandigt stål

Montage
Spjældene er beregnet for montage mellem flanger. Modflanger, bolte og pakninger indgår i leverancen.

Bestilling
Spjældene type ND fremstilles som ordreproduktion. Det sker på grundlag af kundens anlægsapplication og de aktuelle driftskonditioner, der forekommer i anlægget.

Ved bestilling bedes derfor følgende oplyst :
Medie
Luft, gas, pulver
Temperatur
Medie, omgivelser
Tryk
Driftstryk, differenstryk
Tæthedskrav
Manøvrering:
- manuel
- elektrisk
- pneumatisk